Wms2CAD


Narzędzie CAD dla geodetów, projektantów, geologów,

meliorantów i drogowcówWMS2CAD

Wms2CAD to program który umożliwia szybkie i wygodne pobranie i przeglądanie zobrazować mapowych z serwisów WMS, WMTS oraz TMS w środowisku CAD. Oprogramowanie posiada wbudowaną bazę serwisów WMS, WMTS i TMS pozwalającą wygodnie pobrać mapy z najpopularniejszych serwisów (np. Mapy Geoportal, Google Earth, Mapy Google, Bing Maps, OpenStreetMap, mapy.cz). Wms2CAD umożliwia także łatwe dodawanie innych serwisów zewnętrznych WMS/WMTS/TMS. Wms2Cad pozwala też pozyskać dodatkowe informacje z tych serwisów jak rzędne z NMT (numeryczny model terenu) oprócz  map topograficznych czy ortofotomap.
‌Program WMS2CAD automatycznie rozpoznaje układy współrzędnych mapy numerycznej. Aby dołączyć podkład mapowy, wystarczy uruchomić oprogramowanie CAD, w następnym kroku uruchomić program WMS2CAD i wybrać z listy interesujący serwis mapowy, następnie wybrać tryb wstawiania kafelków pojedynczo lub grupowo. W kolejnym kroku wystarczy wskazać obszar na rysunku, dla którego ma być pobrana mapa. 
‌Dzięki dostępowi do satelitarnych map archiwalnych, możliwa jest analiza danych pod względem ich zmian w czasie np zmian linii brzegowej rzek, zmiany zalesienia obszarów czy zmiany ich urbanizacji.Dlaczego pokochasz Wms2CAD

 Intuicyjna obsługa

  • - Pracuje z oprogramowaniem ActCAD/IntelliCAD
  • - Dostęp do wielu informacji o obiekcie (w tym wysokość z NMT we wskazanym punkcie, dane ewidencyjne działek, strukturę, rodzaj gleby i stopień wodoprzepuszczalności ze szczegółowej mapy geologicznej)

 Możliwości

  • - Pracuje z oprogramowaniem ActCAD/IntelliCAD
  • - Dostęp do wielu informacji o obiekcie (w tym wysokość z NMT we wskazanym punkcie, dane ewidencyjne działek, strukturę, rodzaj gleby i stopień wodoprzepuszczalności ze szczegółowej mapy geologicznej)


Dostęp do wieli źródeł

  • - Bardzo wygodnie wyświetlisz kafelki z wielu źródeł mapowych (w tym mapy z Geoportalu, mapy z Open Street Map, mapę zasadniczą i mpzp)
  • wyświetlisz kafelki z dowolnego serwisu WMS
  • (jeżeli właściciel serwisu udostępnił publiczny adres)

Rodzaje licencji

Licencja miesięczna

PLN 491 miesiąc

Wms2Cad – licencja jednostanowiskowa – miesiąc

Purchase Now

Licencja roczna

PLN 1591 rok

Wms2Cad – licencja jednostanowiskowa – roczna

Purchase Now

Licencja roczna USB

PLN 2191 rok z USB

Wms2Cad – licencja przenośna (USB) – roczna

Purchase Now

Licencja wieczysta

PLN 399Na wieki wieków

Wms2Cad – licencja jednostanowiskowa – wieczysta

Purchase Now

Licencja wieczysta USB

PLN 619Na wieki wieków USB

Wms2Cad – licencja przenośna (USB) – wieczysta

Purchase Now